Logo van de IEALB

Independent European

Australian
Labradoodle

Breeders

Liggende Australian labradoodle, parchment van kleur.

Independent| European|iAustralian Labradoodle| Breeders

Updated 17-05-2011


HOME

Contact

Het verschil

History

Gedragscode

Fokreglement

Rasstandaard

Stambomen

Fokkers

Aktiviteiten

Fotogallerie

Vachten

Allergie

Database

Knowlegde base

Links

 

 

Sitemap

Onafhankelijk
Wij zijn onafhankelijk omdat we bij geen enkele overkoepelende Labradoodle organisatie zijn aangesloten. Onze leden kunnen zich niet vinden in de "Rules en Regulations" van de andere internationale organisaties.
Lees meer hier over bij "Het Verschil".

Europees
De leden van onze vereniging komen uit verschillende Europese landen.

Australian Labradoodle
Alle fokkers die lid zijn van onze vereniging hebben hun honden geregistreerd bij stichting ALFA-Europe.
De Australian Labradoodle heeft al meer dan 20 jaar ontwikkeling van selectief fokken achter de rug, waarbij niet alleen op de niet verharende vacht is gelet maar vooral ook op het intuïtieve en gevoelige karakter, waardoor hij heel geschikt is om als hulphond of therapiehond te worden opgeleid.
De originele Australian Labradoodle is een allergievriendelijk ras waar (net als bij de meeste rassen) gedurende de ontstaansgeschiedenis verschillende rassen zijn ingekruist. Voor een uitvoerige beschrijving van zijn unieke ontstaansgeschiedenis kun je surfen naar: www.alfa-europe.org/NL/ontstaansgeschiedenis-van-het-ras.htm

Fokkers
Alle leden hebben hun fokhonden bij ALFA-Europe geregistreerd en fokken volgens het fokreglement van ALFA-Europe. Omdat ALFA-Europe een registratie-bureau is en geen fokkersvereniging hebben de fokkers geen mogelijkheid elkaar te ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen en eventueel met een gezamelijk standpunt naar buiten te komen.
Deze behoefte bleek wel te bestaan vandaar de oprichting van de IEALB.

Beginnende fokkers
Beginnende fokkers die een breeding puppy hebben gekocht uit een bij ALFA-Europe geregistreerd nestje hebben de mogelijkheid zich aan te melden als lid.

Een beginnende fokker die bij een andere fokker een breeding puppy of een fokhond heeft gekocht, kan alleen lid worden indien de breeding puppy bij ALFA-Europe voor registratie in aanmerking komt (zie starten met fokken).

Er zijn verschillende redenen waarom wij beginnende fokkers opnemen in onze vereniging:

- Ze kunnen leren uit de ervaring van onze leden,
- ze kunnen deelnemen aan seminars en vergaderingen,
- ze kunnen een actieve rol spelen in het scheppen van mogelijkheden voor gezinnen om hun allergie uit te proberen,
- verder hebben ze als lid toegang tot de uitgebreide database.

Als de breeding puppy alle gezondheids testen heeft ondergaan en de registratie als fokhond afgerond is worden ze op de lijst van fokkers geplaatst.

 

© IEALB 2009 - 2010

webdesign: stillshootingstrong